Udział w III Forum Przemysłowym w Karpaczu

Już po raz trzeci Forum Przemysłowe przyciągneło do Karpacza najważniejszych przedstawicieli polskiego  i europejskiego przemysłu. Odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Wśród prelegentów wystąpiła Beata Dyraga jako prekursor i ekspert w dziedzinie wellnessu korporacyjnego w Polsce oraz trener psychologii biznesu.

III Forum Przemysłowe było okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc m.in. turystyki, kultury, rozrywki.

Podczas spotkań i paneli dyskusyjnych odpowiadano na wiele ważnych pytań.

W jaki sposób wprowadzać w życie ambitne plany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej? W jaki sposób wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu? Jak wspierać rodzimy kapitał i rodzinne firmy? Jakimi rozwiązaniami wspierać wdrażanie innowacji w przemyśle? Jak najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny Europy, w szczególności państw tzw. Nowej Europy? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych dla gospodarki pytań poszukiwało ponad 700 gości Forum, a wśród nich przedstawiciele największych koncernów przemysłowych, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Było dla nas zaszczytem znaleźć się wśród nich i dzielić się własnymi doświadczeniami.