ŚWIATOWY SUKCES NASZEGO PROGRAMU CORPORATE WELLNESS

Zapraszamy na coroczny cykl konferencji Perspektywy HR w 6 miastach w Polsce oraz prelekcję Beaty Dyragi:

„Jak podnieść zaangażowanie w firmie poprzez działanie corporate wellness na przykładzie Levi Strauss Poland”

Na współczesnym rynku pracy wiele firm zastanawia się jak podnieść wskaźniki zaangażowania. Wobec nowych trendów na rynku, problemów z utrzymaniem dobrych ludzi, zmieniającego się stosunku młodszych pokoleń do pracy jako takiej,  słowo zaangażowanie nabiera nowego znaczenia. Jednocześnie wiemy że związek pomiędzy zaangażowaniem  w pracę a jej wynikami jest ogromny i sami odczuwamy to na co dzień robiąc cokolwiek – od prac domowych, zabaw z dziećmi, po skomplikowane zadania zawodowe.Raport InstytutuGaalupa z meta analizy, przeprowadzonej w 2016 roku na 240korporacjach,pokazujekonkretne bardzo wysokiekorelacje pomiędzy zaangażowaniem a 9wskaźnikami biznesowymi takimi jak m.in. wydajność, obrót,lojalność klientów,rentowność, bezpieczeństwo, absencja czy jakość.

Siła programów corporatewellness w aspekcie podnoszenia zaangażowania pracowników jest ogromna. Trzeba wiedzieć jednak,  że nie polegają one na jednorazowej akcjii w postaci dnia zdrowia, czy zorganizowania integracji. To długoterminowe i wymagajace profesjonalnej wiedzy i doświadczenia programy, poprzedzone analizą potrzeb.

Prelekcja pokaże przebieg i wyniki działań Corporate Wellness zrealizowanych przez Prodialog na terenie Fabryki Levi Strauss Polska w Płocku, które przyniosły doceniony i unikalny w skali kraju i świata–sukces. Dalsze działania w projekcie będzie badał Uniwersytet Harwarda.

Rejestracja poprzez stronę: http://www.perspektywyhr.pl/ 

20.11 – Wrocław, 21.11- Katowice, 22.11 – Kraków, 27.11- Gdańsk, Poznań – 29 listopada, Warszawa – 06.12.