VIII Szkolenie Real Estate Management

Miło nam było gościć i zaprezentować nasze doświadczenie na konferencji i podczas VIII Szkolenia Real Estate Management!

Szkolenie REM to dwa dni praktycznych warsztatów – organizowanych od lat przez redakcję „Real Estate Managera – które w tym roku całkowicie koncentrują się na gorącym temacie wizerunku obiektu na lokalnym rynku nieruchomości, który musi wprost odpowiadać oczekiwaniom najemcy.

Podczas naszego panelu eksperckiego: „Wellness dla ludzi i organizacji – przykłady z biur i hal produkcyjnych” mieliśmy przyjemność podzielić się doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami w obszarze Corporate Wellness a tym samym zainspirować branże nieruchomości do wprowadzania idei wellnessu w swoich obiektach. Rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach w kierunku uczynienia obiektów bardziej atrakcyjnymi dla najemcy a tym samym dla pracownika. Zgodnie z idea, która nam zawsze przyświeca od 15 lat „Bo w biznesie najważniejszy jest człowiek”

Podczas spotkania można było spotkać się i porozmawiać zarówno z ekspertami i praktykami z branży real estate, którzy są zarządcami, jak i z najemcami, którzy chcą świadomie wykorzystywać obiekt do budowania wizerunku swojej firmy. Takiej okazji do spotkania się przy jednym, warsztatowym stole jeszcze nie było!