Jak zmobilizować pracowników do aktywności fizycznej?

Inwestycja w zdrowie pracowników to wyzwanie. Bo nie wszyscy będą chcieli zmienić niezdrowe przyzwyczajenia. Trzeba ich do tego zachęcać, a wiele kosztownych metod mobilizowania ludzi do zmian okazuje się kompletnie nieskutecznych.

Badaniem skuteczności takich działań naukowcy zajmują się już od dawna. Najnowsze wyniki opublikowane przez ekspertów z amerykańskiego Uniwersytetu Pensylwanii pokazują, że znakomitym motywatorem jest subtelna forma rywalizacji.

– Wielu pracodawców stosuje jakieś formy rywalizacji między pracownikami i finansowe zachęty do mobilizowania pracowników do aktywności fizycznej i innych zdrowych zachowań. Nasze badania pokazują, że pewna doza subtelności pozwoli podnieść skuteczność tych działań dzięki zastosowaniu osiągnięć ekonomii behawioralnej – mówi prof. Mitesh S. Patel z Uniwersytetu Baylora. Wyniki swoich badań opublikował właśnie na łamach „American Journal of Health Promotion”.

Zachęty do aktywności fizycznej

W prowadzonym przez niego eksperymencie wzięły udział prawie trzy setki pracowników podzielonych na czteroosobowe drużyny. Uczestnikom wyznaczono cel – przejście 7 tysięcy kroków dziennie. Wyniki mierzono za pomocą aplikacji mobilnej w noszonych przez pracowników smartfonach.

Co tydzień uczestnicy dostawali wyniki – własne, wynik drużyny i porównanie z wynikiem innych uczestników. Istotne jest jednak, z czyimi wynikami ich porównywano.

Niektóre grupy dostawały do porównania wyniki przeciętne (medianę całej grupy), inne dowiadywały się, jak poszło najlepszym (75. centyl grupy). Niektóre grupy otrzymywały ponadto finansowe zachęty w postaci udziału w loteryjce pieniężnej.

Najlepsze wyniki uzyskiwały grupy, które otrzymywały informację o średnich wynikach i dodatkowo brały udział w loterii. Zachęty w postaci informacji o wynikach „przodowników” z 75. centyla nie działały już tak mobilizująco (bo zazwyczaj własny wynik był znacznie słabszy).

Smartfony też pomagają

Użycie aplikacji mobilnej to dodatkowy czynnik, który spowodował, że pracownicy w znakomitej większości pozostali aktywni fizycznie również po zakończeniu zasadniczego eksperymentu.

Uważne zaplanowanie działań Corporate Wellness w firmie może przynieść znakomite efekty – wzrost aktywności fizycznej i pozytywne zmiany w trybie życia pracowników to mniej zwolnień lekarskich i wyższa wydajność pracy. Zdrowsi pracownicy to pracownicy lojalni i bardziej zadowoleni z życia.

Działania wellnessowe trzeba jednak rzeczywiście skrupulatnie zaplanować, bo łatwo wydać duży budżet na nietrafione pomysły.