HR NA ŚNIADANIE – WARSZAWA

Spotkanie w ramach cyklu: 
HR NA ŚNIADANIE” Warszawa 2014

24 września w spotkaniu HR NA ŚNIADANIE, organizowanym przez HRNEWS wystąpiła Beata Dyraga. Mówiła o corporate wellness w kontekście narzędzia motywacji pracowników. Poruszyła wątek tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych dla pracowników, podkreślając, że to od kilkudziesięciu lat temat wiodący a mimo to nie traci na aktualności. Przez ten czas powstało również wiele teorii koncentrujących się na różnych czynnikach: pieniądze, otoczenie pracy, potrzeby społeczne pracowników i chęć samorealizacji. Wniosek jest więc jeden – nie jest sztuką ustalić jeden czynnik motywujący i stosować go w stosunku do wszystkich, sztuką jest rozpoznać potrzeby danej osoby i dobrać narzędzia motywacyjne pod jej kątem, ustalić jej właściwy „język motywacyjny”.

Podczas spotkania poruszony był temat „motywującej” kultury organizacji i pozapłacowych formach dbania o dobrostan pracowniczy.